Διεύθυνση

8 Αιόλου 8, Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου, 2540 Δάλι, Λευκωσία, Κύπρος
Τ.Θ 28166, 2091,Στρόβολος, Κύπρος

Συντονισμός Σέρβις

Τ: +357 22610149
Email: serviceinout@alpan-trade.com.cy

Συντονισμός Εξαρτημάτων

Τ: +357 22610221
Email: spareparts@alpan-trade.com.cy

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ